Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2021-04-13
USD
3.8342
0.52%
EUR
4.5627
0.66%
CHF
4.1473
0.61%
GBP
5.2727
0.60%
NBP
2021-04-12
USD
3.8144
-0.17%
EUR
4.5330
-0.18%
CHF
4.1222
-0.10%
GBP
5.2411
0.03%
NBP
2021-04-09
USD
3.8208
-0.41%
EUR
4.5414
-0.37%
CHF
4.1265
-0.21%
GBP
5.2393
-0.50%
NBP
2021-04-08
USD
3.8365
-0.64%
EUR
4.5581
-0.69%
CHF
4.1353
-0.47%
GBP
5.2658
-1.40%
NBP
2021-04-07
USD
3.8611
-0.93%
EUR
4.5897
-0.31%
CHF
4.1547
-0.01%
GBP
5.3406
-1.09%
Public procurement

Zamówienia publiczne to element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad podpisywania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ostatnio nowelizowaną ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. Prawo zamówień publicznych zastąpiło wcześniejszą ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Zgodnie z przepisami tej ustawy do udzielania zamówień publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także często inne podmioty dysponujące środkami publicznymi, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Zamówień udzielać można w ośmiu opisanych w ustawie trybach:

Ponadto pewne szczególne zamówienia można realizować w drodze konkursu (np. zamówienia z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych).

Zasady udzielania zamówień publicznych – uważane są za fundament ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady te są rozumiane jako podstawowe elementy postępowania. Wskazują kierunek rozstrzygania wątpliwości . Zarówno zamawiający jak i wykonawca są zobowiązani do ich przestrzegania.

Zasady udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych to:

Zgodnie z ustawą, uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza określone progi, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

 
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2021 Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.